FANDOM


Die Charaktere der einzelnen Dörfer und Länder

Konoha ←    → Haro ←    → Kiri ←    → Arashi ←    → Yama ←   
Hebi ←    → Ame ←    → Hana ←    → Taio ←   
Tongo ←    → Kasai ←    → Sura ←   
Yakushi Teams ←    → Sonstige ←    → Teams und Gruppierungen ←   

Yamasymbol Yamagakure
Shinobi
Maraki
Maraki
Yumazo
Yumazo
Temari
Aurora
Sarui
Sarui
Uron Face
Uron
Matori-Clan
UsakeMatori
Usake Matori
Pakkuman
Pakkuman Matori
P785-300x168 - Kopie
Ren Matori
Tekkoukage
Sonoha
Shodai Tekkoukage
Char01
Nidaime Tekkoukage
4.Tekkoukage
Yondaime Tekkoukage
Takeshi9
Sandaime Tekkoukage
Nuke-Nin
Takato Angry
Takato Matori